Geldig vanaf 01/10/2018

Het hieronder beschreven privacybeleid (hierna: het “privacybeleid” of het “beleid”), legt uit op welke manier de persoonsgegevens die op www.krups.be (hierna: de “website”) worden verzameld door Groupe SEB Belgium SA NV en uiteindelijk door SEB International Services (SIS), wanneer online aankopen mogelijk zijn op de website, elk optredend als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens, worden gebruikt en, waar toepasselijk, aan derden worden verstrekt, welke maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid en de bescherming ervan te waarborgen, en welke keuzes je kunt maken ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld op de website?

Wanneer je de website bezoekt en gebruikt, is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf verstrekt - informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Tot de informatie die kan worden verzameld door Groupe SEB Belgium SA NV wanneer je een account aanmaakt, een catalogus of informatie over onze producten en diensten aanvraagt, deelneemt aan een spel of een quiz, of, indien van toepassing, door SIS wanneer je een aankoop doet, kunnen behoren: je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de gebruikers-ID en het wachtwoord van je gebruikersaccount, je geslacht, je geboortedatum, je interesses en je voorkeuren.

Sommige informatie die we je op de website vragen te verstrekken, is verplicht; dit wordt aangegeven. Andere informatie is facultatief. Als je verplichte informatie niet verstrekt, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de website of kunnen we mogelijk niet reageren op je verzoeken.

Bovendien kan, om de werking van de website te verbeteren en aan te passen aan je verzoeken, informatie zoals je IP-adres, je browsertype, je besturingssysteem, de gebruikte taal, de pagina’s van de website die je hebt bekeken en de volgorde waarin je ze hebt bekeken, de datum en de duur van je bezoek, evenals andere informatie die via cookies wordt geregistreerd, worden verzameld. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons Cookiesbeleid, dat je op de website kunt vinden.

Als je minderjarig bent en persoonsgegevens hebt verstrekt op de website, verklaar je hierbij dat je toestemming hebt om dat te doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en dat je, wanneer dat vereist is op grond van die toepasselijke wetgeving, voorafgaande toestemming van een van je ouders hebt verkregen. Wij wijzen hierbij aansprakelijkheid van de hand in het geval dat een dergelijke toestemming niet is verkregen.

Ouders en voogden wordt geadviseerd bij minderjarigen voor wie zij de zorg hebben, verantwoordelijk en voorzichtig gedrag te bevorderen ten aanzien van het verstrekken van hun persoonsgegevens op internet.

 

Hoe worden je gegevens gebruikt?

Wanneer je een account aanmaakt op de website, worden je persoonsgegevens verwerkt door Groupe SEB Belgium SA NV, die deze gegevens kan gebruiken voor de volgende doeleinden:

- om je gebruikersaccount aan te maken en je zoekacties en informatieverzoeken betreffende de door Groupe SEB Belgium SA NV verkochte producten of diensten te beantwoorden;

- om je promotie- en marketingaanbiedingen toe te sturen die je mogelijk interesseren, overeenkomstig de keuzes die je in dit opzicht hebt gemaakt;

- om je op de website op jou afgestemde inhoud en aanbiedingen te verstrekken;

- in samenhang met je deelname aan een spel of een quiz of aan een ander evenement op de website.

Indien van toepassing, wanneer je een aankoop doet op de website, worden je persoonsgegevens door SIS verwerkt ten behoeve van de uitvoering en levering van je bestelling.

 

Bescherming van je gegevens

Groupe SEB Belgium SA NV en uiteindelijk SIS verbinden zich ertoe de veiligheid van de gegevens die je op de website verstrekt, te beschermen. Wij gebruiken passende hardware en software en hebben organisatorische maatregelen doorgevoerd om de via de website verzamelde gegevens te beschermen teneinde ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, vernietiging, openbaarmaking, onwettige verwerking, onbedoelde verwijdering of verlies van je persoonsgegevens, evenals schade als gevolg van dergelijke gebeurtenissen, te voorkomen. De veiligheid van je gegevens kan echter niet volledig worden gegarandeerd.

De veiligheid van je gegevens wordt met name beschermd door:

-      wachtwoordbeveiliging;

-     beperking van de toegang tot je gegevens tot personen met de juiste machtiging (bijvoorbeeld alleen de medewerkers van Groupe SEB Belgium SA NV en SIS of de werknemers van deze bedrijven die voor het hiervoor genoemde doel toegang tot de gegevens nodig hebben).

Om ons te helpen je gegevens te beschermen, adviseren we je een gebruikers-ID en wachtwoord te gebruiken dat niet te zeer voor de hand ligt, je wachtwoord regelmatig te wijzigen en dit nooit aan iemand te verstrekken.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van:

-     met Groupe SEB Belgium SA NV en SIS verbonden ondernemingen,

-    naar behoren gemachtigde medewerkers van Groupe SEB Belgium SA NV en SIS en hun dienstverleners, om hen in staat te stellen diensten te leveren of bepaalde taken te verrichten namens Groupe SEB Belgium SA NV en SIS (met inbegrip van verkoopondersteuning, marktonderzoeken of klantenservice, het beheer van accounts, de continue of incidentele levering van goederen of diensten, prijsverlotingen, wedstrijden en promotie-acties),

-     de kopers of potentiële kopers van deze bedrijven, in het geval van een overname,;

-     in die gevallen waarin de wet dat vereist of toestaat.

 

Je keuzes met betrekking tot directe marketing

Overeenkomstig je keuzes en de toepasselijke wetgeving ten aanzien hiervan kan Groupe SEB Belgium SA NV en/of SIS je per post, e-mail en sms promotie- en marketingaanbiedingen sturen betreffende de producten en diensten op de website, evenals aanbiedingen betreffende goederen en diensten van andere merken van Groupe SEB (zoals SEB, MOULINEX, ROWENTA, CALOR, KRUPS, LAGOSTINA, ZYLISS) of zijn partners.

Je kunt er op ieder willekeurig moment voor opteren dergelijke marketingberichten niet langer te ontvangen, met name door te klikken op de afmeldlink in een bericht of door middel van een brief naar het adres dat wordt vermeld aan het einde van dit document.

 

Je afmelden, je gegevens wissen of wijzigen wanneer je een gebruikersaccount hebt aangemaakt

Je kunt je op elk willekeurig moment afmelden van de website door de volgende stappen uit te voeren:

1. Ga naar de website en meld je aan.

2. Klik op de tab ‘Mijn profiel’

3. Klik rechts op de pagina in het venster ‘Mijn account’ op ’Mijn contactgegevens’.

4. Klik rechts op de pagina op ‘Mijn account verwijderen’.

5. Bevestig het verwijderen van je profiel.

 

Websites van derden

De website kan links bevatten naar websites die worden geëxploiteerd door derden die niet onderworpen zijn aan dit privacybeleid en waarvan de praktijken in termen van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens waarschijnlijk afwijken van die van deze website. Aangezien Groupe SEB Belgium SA NV en SIS geen eigenaar zijn van die websites en deze niet exploiteren, wijzen zij hierbij alle aansprakelijkheid af voor de wijze waarop deze websites mogelijk persoonsgegevens van jou verzamelen en gebruiken. Wij adviseren je het privacybeleid van deze websites van derden zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van je persoonsgegevens afkomstig van accounts die zijn aangemaakt op een andere website of dienst van het merk

Als je een gebruikersaccount hebt aangemaakt op een andere website of dienst van het merk, zullen wij je persoonsgegevens van dit account gebruiken om de gegevens van je gebruikersaccount op de website aan te vullen; op die manier kunnen we je registratie op de website gemakkelijker laten verlopen en zorgen dat je informatie die je al een keer hebt verstrekt, niet opnieuw hoeft in te vullen. Als je niet wilt dat je gegevens van andere gebruikersaccounts die je hebt aangemaakt op een andere website of dienst van het merk, op die manier worden gebruikt, neem dan schriftelijk contact op met de klantenservice via het aan het eind van dit document vermelde adres.

 

Wijziging van het privacybeleid

Mocht het privacybeleid worden gewijzigd, dan zal het nieuwe privacybeleid op deze website worden opgenomen. We adviseren je het beleid regelmatig te controleren zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die wij hierin aanbrengen.

 

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy kan je op legitieme gronden toegang verkrijgen tot jouw persoonsgegevens, deze corrigeren of wissen en/of bezwaar maken tegen de verwerking hiervan, en alle andere rechten uitoefenen die je hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1) Als je een aankoop hebt gedaan op de website, kan je je rechten ten aanzien van de gegevens die zijn verzameld en verwerkt voor de uitvoering en levering van je bestelling, uitoefenen door een brief te sturen naar:

KLANTENSERVICE

GROUPE SEB BELGIUM SA NV

25 avenue de l’Espérance - ZI

6220 Fleurus

België

Tel: +32 (0) 71 82 52 11

[email protected]

Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice.

2) Voor eventuele andere gegevens die worden verwerkt door Groupe SEB Belgium SA NV voor het aanmaken van je account, om je verzoeken te beantwoorden, om je promotie- en marketingaanbiedingen te sturen, om de inhoud van de website te personaliseren, alsmede in samenhang met je deelname aan evenementen als quizzen en wedstrijden, kan je je rechten uitoefenen door een brief te sturen naar:

KLANTENSERVICE

GROUPE SEB BELGIUM SA NV

25 avenue de l’Espérance - ZI 5

6220 Fleurus

België

Tel: +32 (0) 71 82 52 11

[email protected]

Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice.